OBECNÉ PODMÍNKY

1. OBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je společnost:

E&N Autoparts, s.r.o., Jána Kalinčiaka 2, Bardejov 085 01, 

která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 35767 / P, IČO: 51 321 149, DIČ: 2120669012, tel. +421903 374 348, e-mail: info@enautoparts.cz (dále jen prodávající).
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3. CENY

3.1 Prodávající je plátcem DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem.
Platby může kupující uskutečnit následovně:
a) převodním příkazem ze svého účtu na účet prodávajícího 2601480264/2010  FIO Banka a VS uvést číslo objednávky případné faktury,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího 2601480264/2010  FIO Banka a VS uvést číslo objednávky případné faktury,
c) platebním systémem Pay Pal,
d) platebním systémem Go Pay,

4.2 Přijatá platba se rozumí dnem připsání prostředků na účet prodávajícího se správným variabilním symbolem.
4.3 Platba je možná v CZK nebo EUR.
4.4 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu na e-mail zadaný v objednávce.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Pokud je dané zboží na skladě, je expedováno do 24 hodin a termín dodání je obvykle od 2 do 6 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, je dodací lhůta přibližně 15 pracovních dnů. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.
5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) Kurýrní službou, Packeta / PPL
b) Odběrná místa - Parcelshop
6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy přebere objednávku od přepravní společnosti, nebo si ji vyzvedne z odběrného místa.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné platíte jako za jeden balík.

7. ODSTOUPENÍ OD vyřízení objednávky

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být :,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
d) V případě poklic nesmí být nalepeno logo na poklicích, jinak se zboží nedá vrátit.
e) Odstoupení od kupní smlouvy u všech triček v naší nabídce NENÍ MOŽNĚ je to výrobek na míru.

7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).
7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady, k tomu určeném formuláři: www.enautoparts.cz/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf

8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku včetně reklamačního protokolu.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.enautoparts.sk jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu E & N Autoparts v rámci internetové prodejny www.enautoparts.cz a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 CFU souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod www.enautoparts.cz, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jak touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a / nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č 147/2001 Sb. o reklamě a zák. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely doručení zboží.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail info@enautoparts.cz Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.

9.5 Prodávající nepřichází do kontaktu s informacemi o platebních kartách ani s informacemi o přihlašovacích jménech ani heslech ani kódech zadávaných kupujícím při platbě za zboží. Za ochranu těchto údajů jsou v plném rozsahu zodpovědní provozovatelé platebních bran.

9.6 Prodávající marketingové aktivity vykonává se smluvními Partnery prodávajícího (seznam smluvních partnerů je k dispozici zde).

Zákazník má podle zák. č. 122/2013 CFU v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:
Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

10. Závěrečné informace

10.1 Dohled nad poskytováním služeb vykonává Okresní ředitelství PZ Bardejov, Partizánska 42, Bardejov 085 01 a Slovenská obchodní inspekce, poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Reklamačný protokol    Odstupenie od zmluvy

V Bardejove, dňa 22.01.2018


Tento produkt byl přidán do porovnávání výrobků!